Cena zavlažovacího systému

Automatický závlahový systém je moderní technologie, která slouží k zavlažování zelených ploch. Tento systém lze využít na rodinných zahradách, veřejných prostranstvích, firemních areálech, ale i uvnitř skleníků.

Systém je řízen řídící jednotkou, která může být umístěna v domě, v garáži, na terase nebo přímo v zahradě a zajišťuje automatický provoz celého systému.Voda je pod zemí rozvedena k jednotlivým místům spotřeby. Zavlažování trávníku zajišťují postřikovače, které jsou umístěny v zemi. Po spuštění závlahy se postřikovače vysunou a rozstřikují vodu na trávník. Po vypnutí závlahy se opět zasunou pod úroveň terénu, takže nejsou vidět a nepřekáží při sečení.

Zavlažování výsadeb v záhonech a keřů zajišťuje kapénková závlaha. Jedná se o perforované hadice ukryté pod mulčovací kůrou nebo štěrkem, které pozvolna odkapávají a zasakují do půdy k rostlinám. Automatický závlahový systém šetří čas při zalévání trávníku a zajišťuje, že bude celá jeho plocha zavlažována rovnoměrně. Snižuje spotřebu vody způsobenou neefektivním využitím, vzhledem k umístění systému pod zemí navíc nepřekáží v prostoru zahrady.

Náš kalkulátor Vám pomůže určit cenu v automatického zavlažovacího systému. Každé nacenění má však svá specifika, a proto lze přesnou určit až po vytvoření projektu na míru. K výsledné sumě je potřeba přičíst cenu za pořízení zvolených zařízení (čerpací stanice, systém pro automat. dopouštění nádrže, ovládací jednotka, senzory). Při odeslání nezávazného formuláře, se Vám ozveme, co nejdříve to bude možné s přesnější cenou.

Cena zavlažovacího systému

0.00,-

Instalace čerpací stanice

Čerpací stanice pro zavlažování slouží k čerpání vody z nádrže a jejímu rozvodu na zavlažované plochy. Systém se skládá z čerpadla, tlakové nádoby, řídící jednotky a potrubí.

Instalace chytré ovládací jednotky

Chytré ovládací jednotky jsou moderní technologií, která umožňuje vzdálené ovládání automatického zavlažovacího systému z PC nebo z mobilního zařízení. Tyto jednotky jsou již napojeny na meteostanice ve svém okolí a dokážou vyhodnocovat potřebu závlahové vody na základě aktuálního počasí. Některé chytré ovládací jednotky umožňují také manuální ovládání s využitím barevného dotykového displeje.

Instalace automatického dopouštění retenční nádrže

Systém se skládá z ponorné sondy do nádrže a elektromagnetického ventilu pro dopouštění vody a je vhodný pro kombinaci minimálně dvou typů zásobování vodou, jako je zásobování pitnou vodou a systém zásobování vodou dešťovou. Díky tomuto systému bude mít nádrž vždy dostatek vody nejen pro automatické zavlažování.

Zavlažování travnatých ploch

Při zavlažování travnatých ploch se cena za metr čtverečný odvíjí od náročnosti terénu, typu podloží, množství a typu překážek jak v podzemí tak i nad ní a také na intenzitě zavlažování.

Zavlažování výsadeb a záhonů

Zavlažování výsadeb a záhonů může být realizováno pomocí kapkové závlahy. Kapková závlaha je založena na principu postupného odkapávání vody z kapkovacích hadic, které jsou umístěny pod mulčovací kůrou nebo štěrkem. Voda se tak dostává přímo k rostlinám a nedochází k výparu vody při závlaze. Kapková závlaha je velmi efektivní a zaručuje maximální rovnoměrnost zálivky při nízké spotřebě vody. Další možností je zavlažování pomocí podzemního kapkovacího potrubí, které je vhodné na závlahu úzkých pruhů trávníku, kde nelze instalovat postřikovače.

Zavlažování skleníků / truhlíků / vyvýšených záhonů

Zavlažování skleníků, truhlíků a vyvýšených záhonů realizujeme ve většině přpadů pomocí mikrozávlahy. Mikrozávlaha se většinou používá na závlahu jednotlivých či skupin konkrétních květin, keřů, stromů, výsadeb apod. Mikrozávlaha pracuje většinou při výrazně nižších tlacích a průtocích než kapková závlaha. Mikrozávlaha může být tvořena kapkovacími páskami, kapkovacím potrubím, jako bodová mikrozávlaha. Mikrozávlaha může být také ve formě podzemní zónové závlahy nebo mikropostřiku.