Cena čištění studny

Všechny studny, kopané i vrtané, je nutné pravidelně čistit. Interval čištění studny závisí na různých faktorech, jako je například míra užívání studny, kdy při málo častém užívání studny dochází k rychlejšímu usazování nečistot, což může vést až k ucpání nátoku a postupnému vyschnutí studny. Zpravidla by se studna měla čistit zhruba jednou za 5 let. Čištění vrtů se pohybuje okolo 7000 korun za vrt. Čištění vrtaných studní není ovlivněno tolika faktory jako čištění kopaných studní a proto je cena poměrně jednotná. U kopaných studní je to poněkud komplikovanější a přibližnou cenu vám pomůže určit náš konfigurátor.

Cena čištění kopané studny

0.00,-

Hloubka studny

Cena za běžný metr čištění studny závisí na její hloubce. Pokud je vaše studna hlubší než 7 m, nastavte hloubku na 7 m a na druhém posuvníku zbývající metry do dané hloubky. Jestliže hloubka studny přesahuje 15 metrů, náročnost čištění značně narůstá a je třeba to zohlednit ve výsledné ceně.

Extrémní vydatnost

Jelikož je pro vyčištění studny nutné veškerou vodu ze studny odčerpat, je při extrémní vydatnosti kopané studny zapotřebí použit dvě čerpadla.

Studna z kamene, dřeva, cihel

V základní kalkulaci je počítáno se studnou z betonových skruží, čištění studny z jiných materiálu je náročnější a tedy i dražší.

Sediment nad 0,5 m

Odstranění sedimentu a kalu do vrstvy nepřesahující 0,5 m spadá do základní ceny. Do základní ceny také spadá výměna štěrkového lože.

Zapůjčení elektro centrály

K čištění studny je zapotřebí přístup k třífázovému připojení k 230 V nebo 400 V. Pokud to na vašem pozemku není možné, většina společností je schopna zapůjčit vám elektrocentrálu.