Cena kopané studny

Kopané studny bývají postupně vytlačování vrtanými studnami, avšak i dnes najdou své uplatnění například tam, kde je zapotřebí vyšší jednorázový odběr vody nebo na místech se špatnou dostupností pro těžkou techniku. Kopané studny jsou vhodné zejména pro místa s velkou vydatností vody již několik jednotek metrů pod povrchem. Pro rodinné domy se ve většině případů vykopávají studny s průměrem 1,2 m a používají betonové skruže o průměru 1 m. Náš kalkulátor vám pomůže co nejlépe odhadnout jak cenu za novou kopanou studnu, tak i cenu za prohloubení vaší stávající studny pro získání vyšší zásoby vody.

Cena kopané studny

0.00,-

Ukázkový příklad

Pan Novák má na zahradě studnu, ve které se již nevyskytuje dostatek vody. Po konzultaci s hydrogeologem se rozhodl pro prohloubení studny o 3 m. I k prohloubení studny je zapotřebí povolení od vodohospodářského úřadu, na jehož vyřízení nemá pan Novák kvůli pracovnímu vytížení dostatek času. K udělení povolení je ve většině případů zapotřebí projektová dokumentace a v některých případech i hydrogeologický posudek. V případě pana Nováka stačí pro povolení projektová dokumentace. Po prohloubení je vhodné udělat opět rozbor vody a prohloubenou studnu zkolaudovat.

V našem kalkulátoru tedy pan Novák zvolí následující:

 • Prohloubení stávající studny (12 500 Kč za metr)
 • Projektová dokumentace (9000 Kč)
 • Povolení studny v zastoupení (10 600 Kč)
 • Základní a bakteriologický rozbor vody (1 400 Kč)
 • Hloubka/prohloubení studny 3 m (3 x 12 500 Kč)
 • Kolaudace (3 000 Kč)

Výsledná cena = 9 000 + 10 600 + 1 400 + 37 500 + 3000 = 61 500 Kč

Strojní kopání studny

Strojní kopání je oproti ručnímu rychlejší a levnější, na druhou stranu je méně šetrné k pozemku. Také potřebujete mít na pozemek dobrý přístup pro těžkou techniku. Většina společností vlastní stroje, které dokážou kopat do maximální hloubky cca 11 m, což bývá dostatečné nebo lze dále pokračovat ručně. Cena strojního kopání se pohybuje okolo 4000 Kč za metr, oproti ručnímu kopání, které vyjde dvakrát dráž, tedy zhruba 8 000 Kč.

Prohloubení studny

Úbytek vody ve vaší kopané studni může zapříčinit mnoho faktorů, v posledních letech je tím nejčastějším a nejzásadnějším sucho. Díky prohloubení studny získáte nejen vyšší zásobu vody, ale často také vyšší vydatnost. Prohlubování studny je náročnější než kopání nové studny, což se odráží na ceně. Jeden metr prohloubení stojí přibližně 12 500 Kč.

Hydrogeologický posudek

Díky hydrogeologickému posudku zjistíte, zda je na vašem pozemku dostatek vody, v jaké hloubce se nachází a také kde je nejvhodnější místo pro kopanou studnu.

Projektová dokumentace

Pro stavbu studny potřebujete mít povolení vodoprávního úřadu, které získáte také na základě předložení projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci vám musí zhotovit atestovaný vodohospodářský projektant. Cena závisí na složitosti projektu a na výběru projektanta, ale obecně se pohybuje okolo 9 000 Kč.

Povolení studny

K povolení realizace kopané studny budete potřebovat:

 • hydrogeologický posudek,
 • projektovou dokumentaci,
 • územní rozhodnutí pro umístění stavby,
 • stavební povolení,
 • povolení od vodoprávního úřadu.

Povolení od vodohospodářského úřadu budete potřebovat i při prohlubování studny.

Zařízení povolení studny v zastoupení, kdy zaplatíte firmu a ta Vám povolení ,,vyběhá“ na úřadech, vás vyjde zhruba na 10 000 Kč plus 600 Kč za vydání samotného povolení úřadem.

Základní a bakteriologický rozbor vody

Díky základnímu a bakteriologickému rozboru vody zjistíte, zda je voda ve vaší studni zdravotně nezávadná. Rozbor je vhodné provádět nejdříve 30 dní po dokončení studny. Ceny se poměrně liší v závislosti na zvolené společnosti, nicméně by cena neměla přesáhnout 2 000 Kč. Průměrně se za oba rozbory platí 1 400 Kč.

Hloubka studny

Nezbytnou hloubku studny určí hydrogeolog. Kopané studny bývají kvůli statice hluboké maximálně 10 až 12 metrů, avšak při příznivých podmínkách mohu být i hlubší. Cena se liší zejména v závislosti na typu podloží a o proti ceně za metr vrtu je výrazně vyšší. Na druhou stranu bývají kopané studny několika násobně mělčí. Cena za metr kopané studny je cca 8 000 Kč.

Nejvíce vás zajímá

Jak dlouho trvá realizace od zadání požadavku do zhotovení studny ?

Samotná realizace stavby studny není časově nějak výrazně náročná, závisí to na hloubce studny, přístupnosti pozemku a zejména na tvrdosti podlaží. Časová náročnost se tedy pohybuje v řádu několika dní. Podstatně horší je to však s vyřízením veškerých povolení od úřadů. Celková realizace, od zadání požadavku až po první odběr vody z vaší studny, může trvat šest až dvanáct měsíců v závislosti na zaneprázdnění úřadů.

Jaké další práce jsou nutné po realizaci samotné studny ?

Po realizaci se provádí čerpací zkouška pro ověření vydatnosti, zavedení čerpadla do studny, rozbor vody, dále výkopové práce pro připojení například k domu, chatě nebo k zavlažovacímu systému. Pokud rozbor vody nevychází dobře, je zapotřebí připojit například filtrační zařízení.

Jaké jsou výhody kopané studny?

Kopané studny oproti vrtům poskytují větší jednorázový odběr vody, nižší náklady na údržbu a opravy díky dobré přístupnosti a možnosti například vyčištění studny svépomocí. Ruční kopání je také šetrnější k vašemu pozemku, což oceníte zejména v okrasných zahradách, protože těžká technika nemusí přijet až přímo k místě, kde bude studna vybudována a tak je poničení pozemku velmi výrazně nižší.