Cena vrtané studny

Výsledná cena vrtané studny je závislá na spoustě faktorů a proto je její přesný výpočet bez znalosti podloží daného pozemku v podstatě nemožný, v našem kalkulátoru jsme zohlednili spoustu faktorů a pokusili se reálné ceně, co nejvíce přiblížit. Ve výsledné ceně za metr vrtu je zahrnuto samotné vrtání studny, vystrojení vrtu PVC pažnicemi, obsypání a vyčištění vrtu. K výsledné cenně není započítána cena čerpadla, doprava a odvoz vývrtku.

Cena vrtané studny komplet na klíč

0.00,-

Ukázkový příklad

Pan Novotný by chtěl svůj dům napojit na vlastní zdroj vody a nechal si vypracovat hydrogeologický posudek. Bylo zjištěno, že voda se na jeho pozemku nachází ve větších hloubkách a hydrogeolog tedy doporučil vrtanou studnu o hloubce minimálně 30 m. Pan Novotný má dostatek volného času a rozhodl se zajistit si povolení studny samostatně.

Díky našemu kalkulátoru může pan Novotný jednoduše zjistit přibližnou cenu realizace vrtané studny.

V našem kalkulátoru zvolí následující:

  • Projektová dokumentace (9000 Kč)
  • Povolení studny v samostatně (600 Kč)
  • Základní a bakteriologický rozbor vody (1 400 Kč)
  • Hloubka studny 30 m (30 x 2 500 Kč)
  • Kolaudace (3 000 Kč)

Výsledná cena = 9 000 + 600 + 1 400 + 75 000 + 3000 = 89 000 Kč

Hydrogeologický posudek

Díky hydrogeologickému posudku zjistíte, zda je na vašem pozemku dostatek vody a v jaké hloubce se nachází. Dále Vám hydrogeolog doporučí ideální umístění vrtu. Ceny posudků se můžou značně lišit dle daného hydrogeologa, v průměru se však pohybuje okolo 10 000 Kč.

Projektová dokumentace

Pro stavbu vrtané studny potřebujete mít povolení vodoprávního úřadu, které získáte také na základě předložení projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci vám musí zhotovit atestovaný vodohospodářský projektant. Cena závisí na složitosti projektu a na výběru projektanta, ale obecně se pohybuje okolo 9 000 Kč.

Povolení studny

K povolení realizace vrtané studny budete potřebovat:

  • Hydrogeologický posudek
  • Projektovou dokumentaci
  • Územní rozhodnutí pro umístění stavby
  • Stavební povolení
  • Povolení od vodoprávního úřadu

Zařízení povolení studny v zastoupení, kdy zaplatíte firmu a ta Vám povolení ,,vyběhá“ na úřadech, vás vyjde zhruba na 10 000 Kč plus 600 Kč za vydání samotného povolení úřadem.

Základní a bakteriologický rozbor vody

Díky základnímu a bakteriologickému rozboru vody zjistíte, zda je voda ve vaší studni zdravotně nezávadná. Rozbor je vhodné provádět nejdříve 30 dní po dokončení studny. Ceny se poměrně liší v závislosti na zvolené společnosti, nicméně by cena neměla přesáhnout 2 000 Kč. Průměrně se za oba rozbory platí 1 400 Kč.

Hloubka studny

Cena za metr vrtu je dána zejména druhem podloží a potřebným průměrem vrtu. Potřebnou hloubku vrtané studny navrhuje hydrogeolog a většinou nepřekračuje hloubku 30 m. Pro hloubku nad 30 m je zapotřebí speciální povolení od Báňského úřadu. Cena za metr se včetně pažení, obsypu a utěsnění vrtu pohybuje okolo 2500 Kč za metr.

Nejvíce vás zajímá

Jak zjistím, zda je můj pozemek vhodný pro vybudování vrtané studny ?

Na tuto otázku vám nejlépe odpoví hydrogeolog, který dokáže podle hydrogeologických záznamů dané lokality určit, zda se na vašem pozemku voda nachází a v jaké hloubce. V některých případech je zapotřebí provést průzkumný vrt, který se následně může převést na vodní dílo a využívat jako klasický vrt. Před kontaktováním hydrogeologa je vhodné zavolat na vodoprávní úřad a ověřit si, zda jsou v dané oblasti vrty povolené.

Je k vybudování průzkumného vrtu potřeba povolení ?

Od 1.1.2019 je nutné pro vybudování průzkumného vrtu požádat o souhlas daný vodoprávní úřad, kterému je pro schválení potřeba doložit projekt hydrogeologických prací s popisem parametrů daného vrtu.

Jaká jsou omezení pro vybudování vrtané studny ?

Jedna z klíčových věcí je dostupnost místa vrtnou soupravou. Pokud je pozemek pro vrt nedostupný pro těžkou techniku nutnou k vrtání, může být vhodná alternativa, pokud jsou hydrogeologické podmínky příznivé, ručně kopaná studna. Dále také vodoprávní úřad udává určitá omezení pro vybudování vrtu z pohledu vzdáleností od okolních vodních zdrojů, zdrojů znečištění, nebo například od silnic a hranic pozemku.