Cena vrtané studny

Výsledná cena vrtané studny je závislá na spoustě faktorů a proto je její přesný výpočet bez znalosti podloží daného pozemku v podstatě nemožný, v našem kalkulátoru jsme zohlednili spoustu faktorů a pokusili se reálné ceně, co nejvíce přiblížit. Ve výsledné ceně za metr vrtu je zahrnuto samotné vrtání studny, vystrojení vrtu PVC pažnicemi, obsypání a vyčištění vrtu. K výsledné cenně není započítána cena čerpadla, doprava a odvoz vývrtku.

Cena vrtané studny komplet na klíč

0.00,-

Hydrogeologický posudek

Díky hydrogeologickému posudku zjistíte, zda je na vašem pozemku dostatek vody a v jaké hloubce se nachází. Dále Vám hydrogeolog doporučí ideální umístění vrtu.

Projektová dokumentace

Pro stavbu vrtané studny potřebujete mít povolení vodoprávního úřadu, které získáte také na základě předložení projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci vám musí zhotovit atestovaný vodohospodářský projektant.

Povolení studny

K povolení realizace vrtané studny budete potřebovat:

  • Hydrogeologický posudek
  • Projektovou dokumentaci
  • Územní rozhodnutí pro umístění stavby
  • Stavební povolení
  • Povolení od vodoprávního úřadu

Základní a bakteriologický rozbor vody

Díky základnímu a bakteriologickému rozboru vody zjistíte, zda je voda ve vaší studni zdravotně nezávadná. Rozbor je vhodné provádět nejdříve 30 dní po dokončení studny.

Hloubka studny

Cena za metr vrtu je dána zejména druhem podloží. Potřebnou hloubku vrtané studny navrhuje hydrogeolog a většinou nepřekračuje hloubku 30 m. Pro hloubku nad 30 m je zapotřebí speciální povolení od Báňského úřadu.

Nejvíce vás zajímá

Jak zjistím, zda je můj pozemek vhodný pro vybudování vrtané studny ?

Na tuto otázku vám nejlépe odpoví hydrogeolog, který dokáže podle hydrogeologických záznamů dané lokality určit, zda se na vašem pozemku voda nachází a v jaké hloubce. V některých případech je zapotřebí provést průzkumný vrt, který se následně může převést na vodní dílo a využívat jako klasický vrt. Před kontaktováním hydrogeologa je vhodné zavolat na vodoprávní úřad a ověřit si, zda jsou v dané oblasti vrty povolené.

Je k vybudování průzkumného vrtu potřeba povolení ?

Od 1.1.2019 je nutné pro vybudování průzkumného vrtu požádat o souhlas daný vodoprávní úřad, kterému je pro schválení potřeba doložit projekt hydrogeologických prací s popisem parametrů daného vrtu.

Jaká jsou omezení pro vybudování vrtané studny ?

Jedna z klíčových věcí je dostupnost místa vrtnou soupravou. Pokud je pozemek pro vrt nedostupný pro těžkou techniku nutnou k vrtání, může být vhodná alternativa, pokud jsou hydrogeologické podmínky příznivé, ručně kopaná studna. Dále také vodoprávní úřad udává určitá omezení pro vybudování vrtu z pohledu vzdáleností od okolních vodních zdrojů, zdrojů znečištění, nebo například od silnic a hranic pozemku.