Čištení studní: Jak správně vyčistit studnu?

//

Přinášíme vám odborné tipy a rady, jak čištění vrtaných a kopaných studní probíhá a jak si s ním poradit svépomocí. Dozvíte se také, kdy byste měli nechat čištění studny na profesionálech. Kolik vás bude případně profesionální péče stát, prozradí náš kalkulátor na stránce cena čištění studní.

Zanesla se vám studna a nevíte, jak ji zbavit znečištěné vody, abyste mohli používat znovu vodu čistou? Je třeba ji odčerpat, což bývá potíž, jelikož většina ponorných čerpadel je určená na vodu čistou. Písek, kal, listí a jiné nečistoty mohou čerpadlo poškodit. Je vhodné použít čerpadlo vibrační, vřetenové nebo kalové. Pokud chcete dosáhnout ideálního výsledku čistoty vody a nejste si jistí, jak postupovat, nechte si studnu vyčistit studnařem a odbornou firmou.

Kdy potřebujete studnu vyčistit?

Každý vrt tak i kopaná studna se postupně zanáší. Studna potřebuje občas vyčistit, aby byla pitná a zdravotně nezávadná, protože pravidelným využíváním se přirozeně zanáší. Studna se může zanést také po povodních, splaškami ze zemědělství nebo průmyslu, nebo kvůli nedostatečnému zakrytí.

U kopaných studní se přirozeně zanáší splavem vody, přinášející písek, nebo bahno, které se ukládají na dně a spodní skruži. Pokud máte podloží dna písčité, nebo měkké, zanáší se častěji.

Usazuje se v tzv. kalníku, což je část mezi čerpadlem a dnem. Když se sedimenty a kal blíží až do výše čerpadla, je nejvyšší čas jednat.

Jak často čistit studnu?

Ideální je, podle hydrogeologů, vyčistit studnu zhruba po pěti až sedmi letech, podle kvality studny a stavu podloží. V případě kalné nebo zapáchající vody studnu vyčistěte ihned. Pokud jste kopanou studnu nebo vrt nepoužívali delší dobu, nechte jej před znovupoužitím vyčistit také.

Co se stane, když se studna nevyčistí? Dochází ke snížení přítoku vody. Postupně se ničí čerpadlo, kdy sediment dosáhne jeho úrovně, tak se čerpadlo spálí, nebo se čerpací mechanismus vydře a přestane tlačit vodu. Poznáte to tak, že je voda špinavá a zapáchá. Když ji nevyčistíte, využívali byste vodu nepitnou nebo nevhodnou.

Čištění vrtaných studní

Čištění vrtaných studní se provádí třemi různými způsoby a to za pomocí tlaku vody, tlaku vzduchu a nebo pomocí speciálního čerpadla. Vrtané studně se oproti kopaným čiští složitěji a při neodborném provádění je zde značné riziko poškození nebo i úplného zničení vrtu. Pokud chcete vrt vyčistit opravdu důkladně a bez rizika poškození, je k tomu zapotřebí profesionální firmy.

Čištění vrtané studny pomocí tlaku vody

Tento způsob čištění spočívá v zavedení hadice do vrtu, kterou je poté tlačena voda z povrchu do vrtu pod vysokým tlakem a to za pomoci čerpadla.

U tohoto typu čištění potřebujeme zvolit správnou úroveň tlaku vody. Pokud je tlak příliš vysoký, může dojít k poškození filtru vrtu a nebo vrtu jako takového. To může mít za následek i úplné zničení vrtu a k nutnosti založení vrtu nového. Na druhou stranu příliš nízký tlak nemusí vrt dostatečně vyčistit. Dále je k vyčištění zapotřebí poměrně velkého množství vody.

Čištění vrtané studny pomocí tlaku vzduchu – airlift

Tato metoda je velice podobná metodě čištění pomocí tlaku vody. Do vrtu se zavede hadice, kterou je za pomocí kompresoru vháněn vzduch do vrtu. Odpadá zde tedy velká spotřeba vody. Na druhou stranu je zde zapotřebí vyššího tlaku než u proplachování, což zvyšuje riziko poškození vrtu. Tato metoda je také omezena na maximální hloubku vrtu okolo 40 m.

Čištění vrtané studny pomocí speciálního čerpadla

Tento princip spočívá ve využití speciálního čerpadla, které na dně vrtu vytvoří vír za pomocí rotačního vířiče, který nečistoty rozvíří, rozmělní a následně je čerpadlo vytáhne ven. Tento způsob je ze všech tří nejšetrnější k vašemu vrtu.

Nevýhody tohoto způsobu čištění vrtu spočívají v nutnosti dostatečné zásoby/nátoku vody ve vrtu, díky níž se nečistoty dostávají ven. Pokud je ve vrtu nedostatek vody, je zapotřebí vodu do vrtu dodávat z povrchu (cca 500-3000 litrů). Tato metoda lze použít u vrtů s minimální průměrem 10 cm a hloubkou maximálně 90 m.

Čištění kopaných studní

Můžete se do této akce pustit sami? Zvládnete čištění kopaných studní svépomocí, nebo byste si měli zavolat pomoc?

Kdy je dobré vzít si na pomoc studnaře a odbornou firmu?

Pokud potřebujete vyčistit studnu vrtanou, obraťte se raději na profesionály. Ušetří vám hodně času a práce. U kopané studny se vám odčerpání vody a dezinfekce může podařit svépomocí, horší je to ale s důkladným čištěním dna a vnitřku studny.

 1. Na čištění se necítíte a nemáte potřebné zkušenosti.
 2. Voda je příliš špinavá, zanesená a nevíte, co použít, aby čištění proběhlo správně a efektivně.
 3. Studna je ve špatném technickém stavu.
 4. Nemáte čas se čištění studny věnovat, shánět čerpadlo a materiál.
 5. Studna je příliš hluboká a nedostanete se sami až na dno.
 6. Poklop neizoluje a není schopen zabránit vnikání malých živočichů, listí a dalšího organického materiálu.
 7. Studna je po povodni a je velmi znečištěná.

Čištění kopané studny svépomocí

Pokud přemýšlíte, že se do čištění studny pustíte sami, pak je dobré vědět následující:

 • Potřebujete vhodné technologie a informace, jak to udělat.
 • Mějte k ruce aspoň jednoho pomocníka, který vás bude jistit a v nejhorším případě vytáhne vás ven.
 • Vybavte se také ochrannými pomůckami, jako jsou holiny, rukavice, nepromokavé oblečení případně čepice nebo helma.
 • Před vstupem se vždy přesvědčte pomocí svíčky nebo detektoru plynů, že uvnitř nejsou jedovaté plyny a je tam dostatek kyslíku. Když svíčka nehoří, je vhodné odsát plyny kompresorem, abyste při práci dole neomdleli.
 • Běžné čerpadlo se může rychle zničit, protože je určené pro čistou vodu. Je zapotřebí užít čerpadel, která jsou pro to speciálně určená, například kalové čerpadlo.

Postup čištění kopané studny

 1. Po odčerpání vody vhodným čerpadlem musíte studnu (její dno i skruže a přítokový otvor) ručně vyčistit od bahna, písku a čehokoliv co na dně najdete (spadlé věci). Kal vyberete lopatkou, stěny se dají očistit kartáčem. Stěny omyjete seshora dolů, včetně čerpadla, potrubí a vnitřního zařízení.
 2. Případné praskliny ve skruži vyspravte cementem a studnu nechte dostatečně odvětrat – vrchní desku můžete nechat otevřenou několik hodin i dnů.
 3. Studnu vydezinfikujte – Savo nebo organické nechemické ekologické přípravky, nebo koloidní stříbro (hubí 99% všech druhů bakterií a virů) či Chloroz.
 4. Po vyčištění vodu ze studny úplně vyčerpáme. Teprve poté nechte studnu znovu napustit vodou. Pokud je kalná, odčerpává se tak dlouho, dokud kal nezmizí. Až poté vyndáme čerpadlo.
 5. Další měsíc můžete vodu používat jen jako užitkovou.
 6. Po měsíci proveďte rozbor vody.

Cena čištění studní

Mít vlastní vodu je v dnešní době velká výhoda. Pokud máte rodinný dům, chatu nebo chalupu se studnou, a nejste si jistí kvalitou vody, nechte si vypracovat nezávaznou kalkulaci vyčistění vaší studny. Podle odborné kalkulace zjistíte, za jak dlouho se vám investice do čisté studny vrátí a kolik následně ušetříte za vodu komunální. Orientační cenu jednoduše zjistíte v našem kalkulátoru čištění studní.

Nejvíce vás zajímá

Jak často čistit studnu?

Studnu je doporučeno čistit zhruba po pěti až sedmi letech, podle kvality studny a stavu podloží. V případě kalné nebo zapáchající vody studnu vyčistěte ihned.

Co se stane, když studnu nevyčistím?

Dojde ke snížení přítoku vody a postupně ničíte čerpadlo. Jestliže sediment dosáhne jeho úrovně, čerpadlo spálíte, nebo se čerpací mechanismus vydře a přestane tlačit vodu. Když studnu dlouho nevyčistíte, dojde ke kontaminaci a využívali byste vodu nepitnou.

Kolik stojí čištění studny?

Čištění vrtů se pohybuje okolo 7000 korun za vrt. U kopaných studní je to poněkud komplikovanější a přibližnou cenu vám pomůže určit náš konfigurátor cena čistění studní.