VRTANÉ STUDNY

Vratné studny jsou v dnešní době hojně využívané zdroje vody a najdou své uplatnění nejen tam, kde není dostupný vodovodní řád, ale také pokud chcete mít vlastní zdroj vody, který je bez různých chemických příměsí a chcete se vyhnout rostoucím cenám za vodné a stočné.

Zavedení nové vrtané studny se skládá z několika kroků, které si v tomto článku představíme.

 1. Prozkoumání pozemku
  • Prvním krokem je prozkoumání vašeho pozemku. Je nutné zjistit, zda je pozemek dostupný pro vrtací techniku, dále potřebujeme zhodnotit archivní dokumentaci a okolní studny.
 2. Hydrogeologický posudek
  • Díky hydrogeologickému posudku zjistíme, zda je na vašem pozemku dostatek vody a v jaké hloubce se nachází. Dále hydrogeolog doporučí ideální umístění vrtu. Tento posudek je nutný, abychom dokázali zajistit projektovou dokumentaci.
 3. Projektová dokumentace
  • Vrtaná studna spadá pod vodní díla a k jejímu zhotovení je zapotřebí projektová dokumentace. Tuto dokumentaci zajistíme ve spolupráci s atestovaným vodohospodářským projektantem v co nejkratší možné době.
 4. Rozhodnutí o povolení stavby a povolení k odběru podzemních vod.
  • Veškerá nutná povolení jsme schopni zajistit díky projektové dokumentaci, hydrogeologickému posudku a vašemu souhlasu jako vlastníka pozemku. Tento proces je časově náročný a v závislosti na rychlostí úřadů se může pohybovat v rozmezí 70 až 100 dnů.
 5. Vyvrtání a vystrojení studny
  • Naopak samotné vrtání není časově nijak náročné a většinu studní jsme schopni vyvrtat během jediného dne.
 6. Osazení vrtu vodným čerpadlem a připojení na domácnost