Zapojení domácí vodárny

//

Domácí vodárna se skládá z několika části, které se liší také podle typu zařízení, které spíná čerpadlo. Nejběžnější a také nejlevnější je tlakový spínač, který zapíná a vypíná čerpadlo podle určitého maximálního a minimálního tlaku. Druhé zařízení pro zapínání čerpadle je ovládací jednotka, tzv. presscontrol. Třetí varianta je řídící jednotka s frekvenčním měničem.

Domácí vodárna s tlakovým spínačem

Součásti domácí vodárny s tlakovým spínačem:

 • Čerpadlo – tlačí vodu z vodního zdroje do tlakové nádoby a dále do rozvodů vody
 • zpětná klapka – zabraňuje vniknutí již vytlačené vody skrz čerpadlo zpět do studny nebo vrtu
 • tlaková nádoba – tlaková nádoba slouží k udržení tlaku a tedy i k prodloužení intervalu mezi zapínáním čerpadla
 • tlaková hadice – slouží k propojení jednotlivých částí
 • pěticestná armatura – slouží k připojení tlakové nádoby
 • tlakoměr – umožňuje odečíst aktuální tlak vody
 • tlakový spínač – umožňuje sepnutí a vypnutí čerpadla podle tlaku vody
 • ochrana proti běhu na sucho – při nedostatku vody ochrání čerpadlo před poškozením.

Tlakový spínač zapne čerpadlo vždy, když je tlak na dané minimální úrovni a vypne na maximální úrovni tlaku. Při odběru vody odchází voda z rozvodů a tlakové nádoby, čímž se snižuje tlak až na spínací hodnotu pro zapnutí čerpadla. Při použití tlakového spínače tedy tlak při odběru pozvolna kolísá.

Zapojení domácí vodárny s tlakovým spínačem

 1. Vodní zdroj (vrt \ studna)
 2. čerpadlo
 3. zpětná klapka
 4. tlaková nádoba
 5. tlakový spínač
 6. tlakoměr
 7. rozvody vody.

K motoru čerpadla je samozřejmě nutné dovést elektřinu napájecím kabelem, který prochází také tlakovým spínačem.

Domácí vodárna s ovládací jednotkou

U tohoto typu jsou tlakový spínač a ochrana proti běhu na sucho nahrazeny ovládací jednotkou. Presscontrol můžeme použít pouze pro odstředivá neboli centrifugální čerpadla. Pokud daná ovládací jednotka neobsahuje zpětnou klapku, je nutné ji dokoupit. Ovládací jednotka obsahuje dvě čidla. Jedno čidlo měří průtok a druhé tlak. Při odebírání vody vyšle jednotka signál pro zapnutí čerpadla, které běží po celou dobu odběru vody a tím je na rozdíl od tlakového spínače udržován téměř konstantní tlak. Pro většinu vodáren s presscontrolem je vhodné použití menší tlakové nádoby o objemu cca 5 až 15 litrů.

Zapojení domácí vodárny s ovládací jednotkou – presscontrolem

 1. Vodní zdroj (vrt \ studna)
 2. čerpadlo
 3. zpětná klapka
 4. presscontrol
 5. malá tlaková nádoba
 6. tlakoměr
 7. rozvody vody.

Domácí vodárna s řídící jednotkou a frekvenčním měničem

Tento typ spínání čerpadla je nejefektivnější, jeho nevýhodou je však vyšší pořizovací cena. Na druhou stranu za vyšší cenu dostanete zařízení, které je nejšetrnější k vašemu čerpadlu a zároveň je také nejúspornější. Součástí řídící jednotky s FM je průtokový senzor, tlakový senzor a samozřejmě frekvenční měnič.

Řídící jednotka reguluje výkon čerpadla tak, aby tlak zůstal na zvolené ideální hodnotě, bez ohledu na výši odběru vody. Při nízkém odběru jednotka sníží frekvenci rotace čerpadla a tím i jeho příkon. Díky tomu je řídící jednotka nejúspornější způsob spínání čerpadla. Další nesporná výhoda je schopnost kompenzovat ztrátu tlaku ve vrtu nebo studní, která je způsobena poklesem vody. Jednotky většinou také obsahují spoustu různých typů ochran a jištění. (ochrana čerpadla, elektrického vedení, jištění proti zkratu, ochrana proti chodu na sucho nebo proti přehřátí). Stejně jako u presscontrolu je vhodné doplnit domácí vodárnu s řídící jednotkou o malou tlakovou nádobu (5 až 15 l) a to zejména v případě, že dochází k častému krátkodobému odběru. Díky tlakové nádobě se sníží četnost spouštění čerpadla, což opět zvyšuje jeho životnost.

Zapojení domácí vodárny s řídící jednotkou s FM

 1. Vodní zdroj (vrt \ studna)
 2. čerpadlo
 3. zpětná klapka
 4. malá tlaková nádoba
 5. sonda řídící jednotky
 6. tlakoměr
 7. rozvody vody.

+ řídící jednotka s FM, která je připojena ke zdroji elektrické energie. Vodiče pro napájení motoru čerpadla vedou přes řídící jednotku, díky čemuž je možné řídit jeho příkon. Z řídící jednotky dále vede její sonda, která měří tlak. Sonda se většinou zapojuje až za tlakovou nádobu (směrem dál od čerpadla).

Napsat komentář