Časté spínání domácí vodárny

//

Časté spínání čerpadla vodárny je ve většině případů způsobeno nízkým tlakem ve vodovodní soustavě domu.

Nízký tlak v tlakové nádobě

Nejčastější příčinou bývá nízký tlak v tlakové nádobě vodárny. Tlaková nádoba pak není schopna dostatečně omezovat pokles tlaku při odběru vody, čímž dochází k častému poklesu tlaku na úroveň při které má čerpadlo spínat. Tento problém je poměrně snadno řešitelný jednoduchým dotlakováním tlakové nádoby pomocí pumpičky, nebo kompresoru. Pokud z ventilku při odpuštění odchází se vzduchem i kapičky vody, je pravděpodobně poškozen vak v tlakové nádobě. Takto poškozený vak je nutno vyměnit. Podrobný návod naleznete v článku domácí vodárna nedrží tlak.

Únik tlaku ze spojů

Ke ztrátě tlaku může také docházet kvůli nětěsnostem v jednotlivých spojích domácí vodárny a spojovacích částí. K odhalení úniku tlaku ze spojů můžete využít například jar na nádobí smíchaný s vodou, kterým pomažete jednotlivé spoje a sledujete, zda se ve spojích neobjevují bublinky. Pokud takovouto netěsnost naleznete, může stačit dotažení spoje nebo výměna těsnění. V nejhorším případě výměna dané části.

Únik vody zpět do vodního zdroje

Únik vody zpět do vodního zdroje může být způsoben netěsnícím sacím košem. Čerpadlo, než nasaje vodu, může zprvu nasávat vzduch, který pak tlačí do rozvodu. Důsledkem může být opět časté spínání čerpadla.

Napsat komentář